eRESPON

Klik butang eRespon untuk membuat sebarang pengaduan dan anda akan disambungkan ke server Syarikat Perumahan Negara Berhad.

Dengan ini anda mengesahkan anda faham dan menerima Polisi Privasi dan Terma & Syarat penggunaan laman web ini. Anda bersetuju bahawa SPNB Aspirasi Sdn Bhd dan/atau Syarikat Perumahan Negara Berhad akan mengambil, mengumpul, menyimpan dan memproses data peribadi anda sepertimana yang diberikan di dalam pendaftaran ini.

[eRESPON]