Cara Penggunaan eRespon

Setiap Pengadu yang ingin memberikan sebarang Aduan ke SPNB, perlu mendaftar sebagai Pengguna Sistem e-Respon terlebih dahulu.Sila rujuk langkah-langkah di bawah.

CARA MENDAFTAR

CARA MENGADU